HVO 100 Diesel

HVO 100 Diesel er et biobasert drivstoff utelukkende basert på fornybare råvarer som vegetabilske oljer og animalsk fett. HVO fremstilles ved at råstoffene behandles med hydrogengass og danner en syntetisk diesel.

HVO reduserer klimagassutslippene med ca 74% sammenlignet med fossil diesel.

HVO kan i utgangspunktet brukes i alle typer dieselmotorer. Produktet er i sin kjemiske oppbygning stort sett identisk med fossil diesel, men siden gjeldende dieselstandard ikke helt oppfylles, kreves det godkjenning fra motorprodusenten.
De fleste bilprodusentene for tungtrafikk har godkjent bruk av ren HVO i sine motorer.