HVO 100 Biofyringsolje

1. januar 2020 vil det være forbudt å bruke mineralolje, eller fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger og næringsbygg i Norge.

HVO 100 Biofyringsolje kan erstatte fossil fyringsolje. HVO fremstilles av 100 % fornybare råvarer, og majoriteten av råvarene er fra avfall og rester som for eksempel slakteriavfall og brukt matolje. Palmeolje anvendes ikke som råvare.

Du kan altså fortsatt bruke olje til oppvarming ved overgang til HVO 100 Biofyringsolje.

Vi leverer! Kontakt oss for pristilbud!