Standard fyringsolje

Vi leverer! Kontakt oss for pristilbud!

OBS!  1. januar 2020 vil det være forbudt å bruke mineralolje, eller fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger og næringsbygg i Norge. (Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger)

Det finnes imidlertid noen unntak fra forskriften:

  • Forbudet gjelder ikke fritidsboliger, fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet.
  • Driftsbygninger i landbruket frem til 1. januar 2025.

Det finnes flere unntak, se miljødirektoratets veileder for mer informasjon.

HVO 100 Biofyringsolje kan erstatte fossil fyringsolje!